Eigersund parkering

Parkering i Eigersund

En oversikt over hvor, når og hvor lenge en kan parkere på plasser i Eigersund som driftes av Eigersund Parkering.

Parkeringen i sentrum deles i 3 ulike kategorier, korttidsparkering, langtidsparkering og private parkeringsområder.

Koder for parkeringsområdene

Kodene er for bruk til appen EasyPark. Samtlige koder står også oppført på parkeringsplassene.

  • 5670 Langtid Alle langtid har samme nr
  • 5650 Nytorget
  • 5650 Areneset
  • 5652 Rådhuset
  • 5653 Kirken
  • 5654 Johan Feyersgt
  • 5655 Lundeåne
  • 5686 Egersund stasjon
  • 5687 Trollpikken

Korttidsparkering

Priser

10,- kr pr påbegynte time de to første timene. Deretter kr 25,- pr time

Tidspunkt

Hverdager 08:00 - 15:00
Lørdager 08:00 - 15:00

KART Korttidsparkering.jpg

 

Langtidsparkering

Priser

Pr time: 15,- kr
Pr dag: 75,- kr
4 uker: 600,- kr
1 år: 6.000,- kr

Tidspunkt

Hverdager 08:00 - 15:00
Lørdager 08:00 - 15:00

Langtidsparkering i Egersund

 

SPAR Svanedalsgården

En time kundeparkering uten registrering. Gjelder hele døgnet.

 

Private parkeringsområder

Priser og tidspunkt er det eier av de aktuelle områdene som bestemmer. Disse er ulike på hvert av områdene. Informasjon om reguleringene finnes på hvert område.

Svanedal utenom SPAR

Gratis, 2 ½ time maks tid for kunder. Gjelder skråstilte plasser ved Spinneriet, frie plasser langs Spinnerigaten, samt frie plasser på parkeringsdekket oppe.

Oversikt over private parkeringssoner i Egersund sentrum

Egersund Stasjon

Bane NOR er eier av parkeringsområdet ved Egersund Stasjon. Eigersund Parkering AS håndhever parkeringsvilkårene som eier har fastsatt. Vilkårsparkeringen på hele området gjelder mandag til fredag mellom 05 og 17. Parkering på andre tidspunkt er dermed gratis.

Fra 15. mai 2019 ble området delt i 2. Det største området nærmest stasjonsbygningen med 130 parkeringsplasser er pendlerparkering, forbeholdt togreisende med periodebillett og gyldig parkeringsavtale med BaneNOR.  Parkeringsavtale må kjøpes på app fra Bane NOR.

I enden av parkeringsområdet mot Kvellure, her merket med rødt, er det avsatt 30 plasser til parkering for de som har behov for å parkere inntil 72 timer (3 døgn). Dette er også tydelig skiltet ved innkjøring til området.  Her er det plassert automat, og det er mulig å benytte EasyPark. Prisen er her kr 40,- pr kalenderdag.  Det betyr at det koster det samme om man er parkert 1 time eller 12 timer.

Parkerer man eksempelvis en mandag kl 16 og skal stå til tirsdag kl 12, så koster det kr 80,-. Kr 40,- fra kl 16-17 på mandag, og kr 40 fra kl 05-12 på tirsdag. Merk også at parkering her er begrenset til 72 timer. Dette gjelder også lørdag og søndag. Parkering torsdag kveld til mandag vil dermed ikke være tillatt, da dette vil være over 72 timer.

Område merket med blått er skiltet med maks 15 min. Det er til henting og levering uten avgift.

Parkering på jernbanestasjonen

Trollpikken

Parkeringsområdet ved Trollpikken eies av Trollpikken SA, og håndheves av Eigersund Parkering AS. Vilkårene for parkering fastsettes av Trollpikken SA.

Pris for parkering er kr 100,- pr kalenderdato, og gjelder hele døgnet. Beløpet benyttes av stiftelsen til å vedlikeholde sti, drifte parkeringsplass og toaletter, samt håndtering av avfall. Det er oppsatt automat på området, og Easypark kan benyttes.

Parkering Trollpikken

Kosen

En time kundeparkering uten registrering. Gjelder hele døgnet.

Relaterte lenker

Hjem | Priser | Skjema | Soneparkering | Sentrumsparkering |