Eigersund parkering

Boligsoneparkering

Parkering høst

I boligsonene er det nødvendig med tillatelse for å parkere på gateplan.Tillatelse søker du om her.

Relaterte lenker

Bakgrunn

Boligsoner ble etter vedtak i Eigersund kommunestyre innført i Egersund sentrum i 1993, og utvidet med flere soner fra 2017.  I september 2022 vedtok Eigersund kommunestyre «Forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering».

Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser for beboere i Egersund sentrum.

Ordningen sikrer at det bare er de som bor i sonen som i utgangspunktet kan parkere der.  Med unntak av sone 0, 1, 2 og 3 vil det likevel være muligheter for gjesteparkering mot avgift.

I boligsone 0, 1, 2 og 3 utstedes ikke parkeringstillatelse til eiendommer med egen parkeringsplass.

I sone 0, 1, 2 og 3 gjelder forskriften hele døgnet.  Beboerne i sone 0 får egen informasjon om hvor de kan parkere. I boligsone 4 til 11, gjelder forskriften 08-15 (15).

Tildelingskriterier

Søkere må bo i boligsonen, samt være eier eller medeier av bilen det søkes om. Dersom forholdene i sonen tillater det, kan det utstedes to tillatelser pr boenhet.  Campingvogner, tilhengere og kjøretøy over 3500 kg gis ikke tillatelse.

For næringsdrivende kan det tildeles parkeringstillatelse dersom det ikke vanskeliggjør beboernes parkeringsmuligheter.  En slik tillatelse vil eventuelt kun gjelde til varetransport – ikke for ansatte eller kunder.

Det er ulik tilgjengelighet i de enkelte sonene, og Eigersund Parkering kan velge å ha en mindre streng tildelingspraksis i noen soner i forhold til andre.

Priser

Kr 1.300,- årlig, alternativt kr 150,- pr måned. De som eventuelt får innvilget tillatelse for mer enn et kjøretøy, er prisen kr 2.000,- pr år, alternativt kr 200,- pr måned.

Parkeringstillatelser gjelder for ett kalenderår, og blir automatisk fornyet hvert år hvis ikke oppsigelse mottas innen utgangen av desember.

Næringsdrivende

Næringsdrivende som utfører arbeid av midlertidig karakter i sonene vil kunne kjøpe parkeringstillatelse. Det kan være håndverkere som utfører arbeid på eiendommer, hjemmehjelp, taksering, feier, eiendomsmeglere og annen tilsvarende næring. Prisen for disse er kr 2.600,- årlig pr tillatelse.

Boligsone 0

KART-Boligsoner-Sentrum-0.jpg

 

Boligsone 1

KART Boligsoner Sentrum 1.jpg

 

Boligsone 2

KART Boligsoner Sentrum 2.jpg

 

Boligsone 3

KART Boligsoner Sentrum 3.jpg

Boligsone 4

KART-Boligsoner-Husabø.jpg

Boligsone 6

KART+Boligsoner-Sandbakkan-nede.jpg

Boligsone 7

KART+Boligsoner-Sandbakkan-øverst.jpg

Boligsone 8

KART+Boligsoner-årstadalen-8.jpg

Boligsone 9

KART+Boligsoner-årstadalen-9.jpg

Boligsone 10

KART+Boligsoner-Hafsøy-12.jpg

Boligsone 11

KART+Boligsoner-Hafsøy-11.jpg

Hjem | Priser | Skjema | Soneparkering | Sentrumsparkering |