Eigersund parkering

Boligsoneparkering

Parkering høst

I boligsonene er det nødvendig med tillatelse for å parkere på gateplan.Tillatelse søker du om her.

Relaterte lenker

Bakgrunn

For å unngå at omleggingen av parkeringsordningen i Egersund sentrum skaper utfordringer i omliggende boligsoner – både med parkering og utrykning, så Kommunestyret nødvendigheten av å utvide boligsonene. Ordningen sikrer at det bare er de som bor i sonen som i utgangspunktet kan parkere der. Det vil likevel være muligheter for gjesteparkering.  Med unntak av i Sone 0, kan næringsdrivende med lokaler i sonene søke om parkeringstillatelse.

Det vil være elektroniske parkeringstillatelser som blir gitt.  Det blir ikke utstedt parkeringskort.  Tillatelsen vil gjelde for et registreringsnummer.  Ved skifte av bil i perioden endres registreringsnummeret på tillatelsen.

Eiendommer med parkering på egen tomt vil ikke være omfattet av ordningen. Det er kun biler som står parkert i det ordinære gateløpet som omfattes. Reglementet er slik at de som eier en bolig i en sone og bor i den vil kvalifisere til parkeringstillatelse. Leietakere og eventuelle næringsdrivende må søke.

Det er mulig med parkeringstillatelse for mer enn ett kjøretøy, men dette må det søkes om. Parkeringssituasjonen i hver enkelt sone vil avgjøre om dette innvilges. Det kan også søkes om tillatelse knyttet til spesielle situasjoner, f.eks pårørende som besøker foreldre på regelmessig basis.  Disse vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

I de gamle boligsonene, sone 0-3, gjelder bestemmelsene fortsatt hele  døgnet.  Beboerne i sone 0 får egen informasjon om hvor de kan parkere. I de nyopprettede boligsonene, sone 4 – 11, gjelder bestemmelsene 08-17 (15).

Priser

Kr 1.100,- årlig, alternativt kr 150,- pr måned. 

De som eventuelt får innvilget tillatelse for mer enn et kjøretøy, er prisen kr 1.650,- pr år, alternativt kr 200,- pr måned.

Næringsdrivende

Næringsdrivende som utfører arbeid av midlertidig karakter i sonene vil kunne kjøpe parkeringstillatelse. Det kan være håndverkere som utfører arbeid på eiendommer, hjemmehjelp, taksering, feier, eiendomsmeglere og annen tilsvarende næring.

Prisen for disse er kr 2.200,- årlig pr tillatelse.

Boligsone 0

KART-Boligsoner-Sentrum-0.jpg

 

Boligsone 1

KART Boligsoner Sentrum 1.jpg

 

Boligsone 2

KART Boligsoner Sentrum 2.jpg

 

Boligsone 3

KART Boligsoner Sentrum 3.jpg

 

Boligsone 4

KART-Boligsoner-Husabø.jpg

 

Boligsone 5

KART+Boligsoner+05-AnnaBugges.jpg

 

Boligsone 6

KART+Boligsoner-Sandbakkan-nede.jpg

 

Boligsone 7

KART+Boligsoner-Sandbakkan-øverst.jpg

 

Boligsone 8

KART+Boligsoner-årstadalen-8.jpg

 

Boligsone 9

KART+Boligsoner-årstadalen-9.jpg

 

Boligsone 10

KART+Boligsoner-Hafsøy-12.jpg

 

Boligsone 11

KART+Boligsoner-Hafsøy-11.jpg

Hjem | Priser | Skjema | Soneparkering | Sentrumsparkering |