Eigersund parkering

Ladestasjoner i Egersund

Bil som lader strøm

Dalane Kraft har installert 6 ladestasjoner for El-Bil i Egersund sentrum. 4 av disse er på Gruset, og 2 på Areneset. På Gruset er det også 1 hurtiglader.

Plassene er godt skiltet, og reservert for ladbare motorvogner under lading, men det er satt tidsbegrensing på maks 3 timer. Hver lader har sitt nummer som er tydelig merket på laderen. Det arbeides med at også elbilforeningens ladebrikke skal kunne benyttes.

Plassene er som nevnt reservert for ladbare motorvogner under lading. Som følge av dette vil det bli gitt sanksjon til kjøretøy som står på disse plassene uten å være under lading.

Det er Dalane Kraft som opererer ladestasjonene på Torvet og Gruset.  

Hjem | Priser | Skjema | Soneparkering | Sentrumsparkering |