Eigersund parkering

Klage på ileggelse

Parkering i sentrum utenfor rådhuset

Parkeringsgebyr og kontrollsanksjon kan påklages med hjemmel i parkerings-forskriften.

Eigersund Parkering arbeider for god framkommelighet og sikre forhold for trafikantene. Derfor hender det at vi må ilegge gebyr eller kontrollsanksjon.

For overtredelser av parkeringsbestemmelsene blir en ilagt et gebyr på kr. 900,- ihht Forskrift om offentlig parkeringsgebyr, §2.

For overtredelser av bestemmelsene på avgiftsbelastet eller vilkårsparkering, blir en ilagt en kontrollsanksjon på kr. 330,- eller kr. 660,-. Parkering på plasser reservert for forflytningshemmede uten gyldig tillatelse illegges et gebyr på kr 990,-.

Satsene er bestemt av Parkeringsforskriften §36.

Hvem kan klage

Ileggelsen inneholder all informasjon du trenger for å betale denne. Som eier eller fører har du rett til å klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing, dersom du mener ileggelsen ikke er riktig. I tillegg kan du søke om ettergivelse av “særlige grunner” som det heter i reglene. Vær likevel oppmerksom på at betalingsfristen må overholdes, selv om du klager.

Førers plikter

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften). Føreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilt som er satt opp.

Klagefrist

Du må klage innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

Følgende klageårsaker vil allikevel normalt ikke føre frem

 • Det var fullt overalt så jeg kunne ikke finne andre plasser.
 • Det var så lang kø ved automaten.
 • Jeg måtte ikke betale sist gang jeg var her.
 • Jeg hadde gått for å veksle.
 • Jeg må ha stoppet appen uten at jeg var klar over det.
 • Jeg var bare borte i 2 minutter.
 • Jeg trodde jeg hadde parkert riktig, men tok feil.
 • Jeg trodde at jeg hadde betalt nok.
 • Jeg visste ikke at det var boligsone her.
 • Legebesøket, tannlegen, møtet eller lignende tok lenger tid enn jeg trodde.
 • Jeg hadde lånt bort bilen til en venn og han har lovet å betale.
 • Jeg betalte, men til et annet område enn bilen sto parkert.

Hvordan klage

Klagen registreres elektronisk her. Husk vedlegg, bilder eller lignende, dersom det er relevant for klagen. Alle klager må inneholde ileggelsesnummer og registreringsnummeret på bilen. Saksnummeret står på sanksjonen, eller dette kan får ved å henvende seg til Eigersund parkering.

Skriftlige klager

Disse kan sendes til Eigersund Parkering, Postboks 20, 4379 Egersund. Husk å få med navn, adresse, telefonnr, ileggelsesnummer og bilens registreringsnr.
Legg ved eventuell dokumentasjon, eksempelvis billett, tillatelser, bilder eller lignende.

Hjem | Priser | Skjema | Soneparkering | Sentrumsparkering |