Eigersund parkering

Parkering i sentrum

Egersund parkering

En oversikt over hvor, når og hvor lenge en kan parkere på offentlige plasser i Egersund sentrum.

Parkeringen i sentrum deles i 3 ulike kategorier, korttidsparkering, langtidsparkering og private parkeringsområder.

Koder for parkeringsområdene

Kodene er for bruk til appen EasyPark. Samtlige koder står også oppført på parkeringsplassene.

 • 5670 Langtid Alle langtid har samme nr
 • 5650 Nytorget
 • 5650 Areneset
 • 5652 Rådhuset
 • 5653 Kirken
 • 5654 Johan Feyersgt
 • 5655 Lundeåne
 • 5680 Amfi Ute
 • 5681 Amfi Inne
 • 5682 Perrongen
 • 5683 Spar
 • 5684 Svanedal bak
 • 5685 Spinneriet/Trening

Korttidsparkering

Priser

1,- kr pr time de 2 første timene. Deretter kr 25,- pr time

Tidspunkt Nytorget og Areneset

Hverdager 08:00 - 15:00
Lørdager 08:00 - 15:00

Tidspunkt ellers

Hverdager 08:00 - 17:00
Lørdager 08:00 - 15:00

KART Korttidsparkering.jpg

 

Langtidsparkering

Priser

Pr time: kr 10,-
Pr dag: kr 60,-
4 uker: kr 600,-

Tidspunkt

Hverdager 08:00 - 17:00
Lørdager 08:00 - 15:00

På bytelttomta er det langtidsparkering så sant byteltet ikke er oppe, eller det er annet arrangement på plassen.

KART Langtidsparkering.jpg

 

Private parkeringsområder

Priser og tidspunkt er det eier av de aktuelle områdene som bestemmer. Disse er ulike på hvert av de tre områdene. Informasjon om reguleringene finnes på hvert område.

 • AMFI: 2 timer gratis, deretter kr 25,- pr time
 • Perrongen: 1 time gratis, deretter kr 10,- pr time
 • SPAR: Gratis, 45 minutter maks tid
 • Svanedal eks SPAR: Gratis, 2 ½ time maks tid

KART---Private-områder.jpg

Relaterte dokumenter

Hjem | Priser | Skjema | Soneparkering | Sentrumsparkering |